Mã PIN ở thiết lập máy chủ không khớp với mã PIN của chữ ký số? - HELP MEINVOICE

Mã PIN ở thiết lập máy chủ không khớp với mã PIN của chữ ký số?

1. Mô tả

Khi thiết lập hình thức ký tự động trên máy chủ: sau khi nhập Mã PIN, nhấn Đồng ý thì hiển thị thông báo Mật khẩu sai, vui lòng nhập lại mật khẩu.

2. Nguyên nhân

Do nhập sai mã pin của chữ ký số.

3. Cách khắc phục

1. Kiểm tra loại chứng thư số đang chọn.

2. Kiểm tra tên chứng thư số đang chọn.

3. Chọn loại chứng thư số nào thì nhập lại chính xác Mã PIN của chứng thư số đó.

Lưu ý: Kiểm tra lại các phím Caps Lock, Num Lock trên bàn phím trước khi nhập mã pin.

Cập nhật 23/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay