Tôi dùng phần mềm kế toán Smart Pro thì sử dụng meInvoice như thế nào? - HELP MEINVOICE

Tôi dùng phần mềm kế toán Smart Pro thì sử dụng meInvoice như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm Smart Pro có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn
điện tử trên phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Cài đặt phần mềm meInvoice

Bước 2: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Smart Pro

1. Đăng nhập vào phần mềm meInvoice. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Smart Pro. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Smart Pro

1. Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập thông tin đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
4. Thiết lập email gửi hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Lập hóa đơn trên phần mềm kế toán Smart Pro

Bước 5: Cập nhật hóa đơn từ phần mềm kế toán Smart Pro sang meInvoice Desktop.

Lưu ý:

   • Chỉ lấy được các hóa đơn điện tử có ngày hóa đơn từ 01/03/2019 sang phần mềm meInvoice.
   • Các chứng từ lấy được sang phần mềm meInvoice bao gồm:
    • Hóa Đơn Bán Ra (Dùng cho dịch vụ).
    •  Hóa Đơn Bán Ra – Có mã hàng hóa.
    •  Trên chứng từ có chọn thông tin HD VAT là R.

Bước 6: Phát hành hóa đơn trên phần mềm meInvoice

Cập nhật 05/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]