Cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice

Cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice

1. Nội dung.

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chỉ có thể cập nhật những hóa đơn chưa phát hành được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật dữ liệu từ phần mềm khác.

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu hóa đơn.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]