Xuất khẩu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/biên lai ra Excel - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Xuất khẩu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/biên lai ra Excel

Xuất khẩu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/biên lai ra Excel

1. Nội dung

Cho phép xuất khẩu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/vé ra Excel.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R32 Web: Chương trình cho phép xuất khẩu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/vé ra file XML hoặc PDF.

Từ phiên bản R32 Web trở đi: Chương trình bổ sung cho phép xuất khẩu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/vé ra Excel.

Lưu ý: Đáp ứng trên cả giao diện làm việc với biên lai.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]