(Web) Khai báo danh mục hàng hóa, dịch vụ - HELP MEINVOICE

(Web) Khai báo danh mục hàng hóa, dịch vụ

1. Nội dung

Hướng dẫn khai báo danh sách hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc lập hóa đơn điện tử.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Cách 1:  Nhập khẩu danh sách hàng hóa, dịch vụ từ tệp excel

1. Vào Danh mục, chọn Hàng hóa, dịch vụ.
2. Nhấn Nhập khẩu.

Chi tiết các bước thực hiện xem hướng dẫn tại đây.

Cách 2: Khai báo hàng hóa, dịch vụ.

1. Vào mục Danh mục, chọn Hàng hóa, dịch vụ.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý:

   • Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).
   • Mục Nhóm HHDV, nếu khai báo:
    • Trên Báo cáo thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành sẽ thống kê được giá trị hóa đơn đã phát hành theo từng nhóm hàng hóa , dịch vụ phục vụ nhu cầu quản lý của đơn vị.
    • Để khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ theo nhóm cần thiết lập danh mục Nhóm hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
    • Thuế GTGT (%): Nhập mức thuế suất tương ứng của hàng hóa, dịch vụ trong đó:
     • Mức KCT: dành cho hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế.
     • Mức KKKNT: Thuế suất trống và tiền thuế bằng 0.
     • Mức KHAC: Thuế suất trống và tiền thuế >0 (thường sử dụng trong lĩnh vực Hàng Hải)

     • Khi lập hóa đơn, sau khi chọn hàng hóa, dịch vụ, các thông tin: Đơn vị tính, Đơn giá bán, Thuế suất GTGT (%) sẽ được lấy tương ứng lên hóa đơn.  Vì vậy, để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác Kế toán nên khai báo đầy đủ và cẩn thận các thông tin này.

4. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Với các Hàng hóa, dịch vụ không còn kinh doanh nữa, nhấn vào biểu tượng , sau đó tích chọn Ngừng theo dõi => Khi lập hóa đơn điện tử, các Hàng hóa, dịch vụ đã ngừng theo dõi sẽ không hiển thị tại cột Tên hàng hóa, dịch vụ nữa.

3. Lưu ý

Các chức năng có thể thực hiện trên danh mục Hàng hóa, dịch vụ:

1. Để Thay đổi lại thông tin Hàng hóa, dịch vụ: Nhấn biểu tượng 2. Để Xóa Hàng hóa, dịch vụ: Nhấn biểu tượng 3. Để Xóa cùng lúc nhiều Hàng hóa, dịch vụ: Giữ phím Ctrl và chọn các Hàng hóa, dịch vụ muốn xóa, sau đó nhấn biểu tượng  và chọn Xóa.
4. Để Khai báo nhanh Hàng hóa, dịch vụ bằng cách sao chép lại thông tin của Hàng hóa, dịch vụ khác đã khai
báo: Chọn Hàng hóa, dịch vụ muốn sao chép thông tin, nhấn biểu tượng , chọn Nhân bản.
5. Để Xuất khẩu danh sách Hàng hóa, dịch vụ ra file excel: Nhấn biểu tượng , chọn Xuất khẩu. Xem hướng dẫn tại đây.
6. Để Cập nhật dữ liệu mới nhất do Thêm/Sửa/Xóa Hàng hóa, dịch vụ: Nhấn biểu tượng , chọn Nạp.
7. Để Tìm kiếm Hàng hóa, dịch vụ: Có thể gõ từ khóa tìm kiếm theo Mã Hàng hóa, dịch vụ, Tên Hàng hóa, dịch vụ và nhấn biểu tượng

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]