(Desktop) Cài đặt và kết nối dữ liệu - HELP MEINVOICE

(Desktop) Cài đặt và kết nối dữ liệu

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước cài đặt và đăng nhập/kết nối với dữ liệu để làm việc.

2. Các mô hình triển khai:

1 người sử dụng phần mềm

Mô tả: Áp dụng với đơn vị chỉ có một người sử dụng phần mềm để lập và phát hành hóa đơn. Khi đó, chỉ cần cài đặt phần mềm trên một máy tính duy nhất để làm việc.

Hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu:

  • Bước 1: Cài đặt phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.

Nhiều người sử dụng phần mềm

Mô tả: Áp dụng với đơn vị có nhiều người cùng sử dụng phần mềm để lập và phát hành hóa đơn. Khi đó, phần mềm sẽ được triển khai theo mô hình máy trạm – máy chủ (Client – Server). Trong đó, có 01 máy chủ chứa dữ liệu (SQL Server) chung cho cả hệ thống và nhiều máy trạm kết nối vào máy chủ để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.

Lưu ý: 

    • Mô hình này phù hợp khi các máy tính làm việc trong cùng một mạng nội bộ (mạng LAN).
    • Có thể dùng một máy tính vừa đóng vai trò làm máy chủ chứa dữ liệu, vừa đóng vai trò làm máy trạm để làm việc.

Hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu:

Máy chủ

Trên máy tính sử dụng làm máy chủ, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Cài đặt bộ cài máy chủ. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Bước 2: Thiết lập máy chủ. Xem hướng dẫn tại đây.

Máy trạm

Trên máy tính sử dụng làm máy trạm, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Cài đặt bộ cài máy trạm. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Bước 2: Kết nối với máy chủ để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Có thể cài đặt máy trạm trên chính máy tính sử dụng làm máy chủ.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay