(Desktop) Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE

(Desktop) Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép quản lý người dùng và phân quyền sử dụng phần mềm MeInvoice.vn phiên bản desktop.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào phần mềm.

2. Vào mục Hệ thống\Quản lý người dùng. Nhấn Thêm trên thanh công cụ.

3. Khai báo thông tin người dùng.

 • Thiết lập Vai trò cho người dùng:
  • Quản trị: Được thực hiện tất cả chức năng và có quyền với tất cả các mẫu hóa đơn trên phần mềm.
  • Người dùng: Không có quyền phân quyền (không nhìn thấy mục Quản lý người dùng), Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ và chỉ có quyền làm việc với các mẫu hóa đơn được phân quyền.

 • Phân quyền chức năng cho người dùng.
  • Phân quyền từng hoạt động tương ứng với từng chức năng ( Đối với vai trò Người dùng)
   • Chọn tab Phân quyền chức năng.
   • Chọn chức năng trên màn hình danh sách chức năng.
   • Tích chọn các hoạt động cho phép người dùng sử dụng tương ứng với chức năng đó.

  • Khai báo mẫu hóa đơn được phép sử dụng (đối với vai trò Người dùng)
   • Chọn tab Phân quyền mẫu hóa đơn.
   • Tích chọn mẫu hóa đơn cho phép người dùng sử dụng.

4. Nhấn Cất hoặc Cất & Thêm.

5. Sau khi được phân quyền, người dùng sẽ nhận được 1 email thông báo cấp quyền sử dụng meInvoice.vn.
6. Người dùng đăng nhập meInvoice Desktop để kích hoạt tài khoản.

 • Nhấn Đăng nhập ngay. Xem hướng dẫn đăng nhập sau khi được phân quyền tại đây.

Lưu ý:

1. Tài khoản Quản trị có thể phân quyền lại chức năng người dùng đã thêm bằng cách nhấn chức năng Sửa trên thanh công cụ.

Để cắt quyền sử dụng phần mềm, tích chọn Ngừng theo dõi => Khi đó, người dùng này sẽ không thể đăng nhập vào phần mềm được nữa.

2. Tài khoản Quản trị có thể xóa người dùng bằng cách nhấn nút Xóa trên thanh công cụ.
3. Khi đăng nhập vào phần mềm với vai trò Người dùng, kế toán chỉ có thể làm việc với các mẫu hóa đơn được phân quyền sử dụng (Ví dụ: Danh sách hóa đơn, Danh sách xóa hóa đơn, Phát hành hóa đơn hàng loạt, Chuyển thành chứng từ giấy hàng loạt, Tải hóa đơn hàng loạt, Xóa bỏ hóa đơn, lập Hóa đơn thay thế, lập Hóa đơn điều chỉnh, Xem hóa đơn)

Cập nhật 16/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]