Khi đăng nhập phần mềm báo "Bạn chưa được phân quyền sử dụng..." thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Khi đăng nhập phần mềm báo “Bạn chưa được phân quyền sử dụng…” thì làm thế nào?

Khi đăng nhập phần mềm báo “Bạn chưa được phân quyền sử dụng…” thì làm thế nào?

1. Biểu hiện

2. Nguyên nhân
 
Do tài khoản đăng nhập chưa được phân quyền sử dụng meInvoice.
 
3. Cách khắc phục
 
  • Nhờ người dùng có vai trò Quản trị đăng nhập vào phần mềm để phân quyền sử dụng meInvoice cho mình.
  • Người dùng có vai trò Quản trị thực hiện thêm người dùng theo hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay