Làm thế nào để phân biệt file sao lưu và file gốc của chế độ 1 người dùng và chế độ nhiều người dùng? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Làm thế nào để phân biệt file sao lưu và file gốc của chế độ 1 người dùng và chế độ nhiều người dùng?

Làm thế nào để phân biệt file sao lưu và file gốc của chế độ 1 người dùng và chế độ nhiều người dùng?

  1. Chế độ nhiều người dùng:

File gốc như ảnh (nằm trong thư mục D:\MISA JSC\MeInvoice Server\Data)

File sao lưuđuôi là *.bak (nằm trong thư mục D:\Du_lieu_sao_luu_MeInvoice)

2. Chế độ 1 người dùng 

File gốc và sao lưu như nhau, type là Data base File gốc nằm trong thư mục C:\MISA JSC\MeInvoice.vn\Database

File sao lưu nằm trong thư mục D:\Du_lieu_sao_luu_MeInvoice

Cập nhật 02/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]