Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép ẩn hiện cột - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép ẩn hiện cột

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép ẩn hiện cột

1. Nội dung

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép ẩn hiện cột và lấy lên được trường mở rộng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20 Desktop: Chương trình chưa đáp ứng hiển thị trường mở rộng trên bảng kê hóa đơn sử dụng.

Từ phiên bản R20 Desktop (phát hành ngày 28/11/2020) trở đi: Chương trình cho phép thiết lập hiển thị cột trường mở rộng trên báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Lưu ý: Chương trình mới chỉ đáp ứng hiển thị trường mở rộng trên bảng kê hóa đơn sử dụng đối với mẫu hóa đơn GTGT thông thường.

1. Thiết lập trường mở rộng khi khởi tạo mẫu hóa đơn hoặc trên giao diện lập hóa đơn.

2. Khai báo thông tin trường mở rộng khi lập hóa đơn.

  • Thiết lập tên trường mở rộng hiển thị trên giao diện lập hóa đơn để tiện theo dõi.

  • Khai báo chi tiết thông tin trường mở rộng.

  • Phát hành hóa đơn.

3. Thiết lập trường mở rộng hiển thị trên báo cáo.

  • Thiết lập hiển thị tên trường mở rộng hiển thị trên bảng kê hóa đơn sử dụng giống tên đã thiết lập hiển thị trên giao diện lập hóa đơn.

  • Trên báo cáo hiển thị trường mở rộng đã thiết lập.

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]