Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP(Xóa bỏ hóa đơn, lập báo cáo) - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP(Xóa bỏ hóa đơn, lập báo cáo)

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP(Xóa bỏ hóa đơn, lập báo cáo)

1. Nội dung

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP khi Xóa bỏ hóa đơn, Lập báo cáo.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R33 Web: Chương trình đã bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP khi Lập và phát hành hóa đơn, chuyển trạng thái thông báo phát hành.
Từ phiên bản R33 Web (phát hành ngày 20/03/2021) trở đi: Phần mềm bổ sung cảnh báo để giảm thiểu sai sót cho NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP khi Xóa bỏ hóa đơn, Lập báo cáo.
1. Khi xóa hóa đơn, căn cứ vào kỳ kê khai thuế đã thiết lập tại mục Hệ thống
Nếu ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai < ngày xóa hóa đơn <= ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai + 5 thì cảnh báo như sau và vẫn cho phép xóa bỏ.

Lưu ý: Trường hợp xóa nhiều hóa đơn cùng lúc, nếu trong danh sách hóa đơn xóa bỏ có hóa đơn xóa bỏ sau sau thời hạn kê khai thuế thuộc trường hợp ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai < ngày xóa hóa đơn <= ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai + 5, chương trình cũng hiển thị cảnh báo trên và vẫn cho phép xóa bỏ.

  • Nếu ngày xóa hóa đơn > ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai + 5, chương trình hiển thị thông báo như sau và không cho phép xóa bỏ.

Lưu ý: Trường hợp xóa nhiều hóa đơn cùng lúc, nếu trong danh sách hóa đơn xóa bỏ có hóa đơn xóa bỏ sau sau thời hạn kê khai thuế thuộc trường hợp ngày xóa hóa đơn > ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai + 5, chương trình cũng hiển thị cảnh báo trên và không cho phép xóa bỏ.

  • Khi lập biên bản hủy hóa đơn: Nếu ngày lập biên bản > ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai, chương trình cảnh báo như sau và vẫn cho phép lập.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]