Bổ sung cột Mã khách hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Bổ sung cột Mã khách hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng

Bổ sung cột Mã khách hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng

1. Nội dung

Bổ sung cột Mã khách hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R26 Web: Phần mềm đã cho phép xuất bảng kê chi tiết hóa đơn trên danh sách hóa đơn nhưng trên bảng kê chưa có thông tin mã khách hàng => kế toán gặp khó khăn trong việc nhập khẩu vào phần mềm kế toán.

Từ phiên bản R26 Web trở đi: Phần mềm cải tiến, bổ sung cột mã khách hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng để tiện cho việc theo dõi, nhập liệu.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]