Bổ sung cột Người mua hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Bổ sung cột Người mua hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng

Bổ sung cột Người mua hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng

1. Nội dung

Bổ sung cột Người mua hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R17 Desktop: Trên Bảng kê chi tiết hóa đơn sử dụng không hiển thị thông tin người mua hàng.

Từ phiên bản R17 Desktop trở đi: Chương trình cải tiến, bổ sung cột mã khách hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng để tiện cho việc theo dõi, nhập liệu.

1. Vào phân hệ Báo cáo, chọn báo cáo Bảng kê chi tiết hóa đơn.
2. Nhấn Chọn tham số và khai báo khoảng thời gian cần xem báo cáo.
3. Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào các hóa đơn đã phát hành trong kỳ có thông tin Người mua hàng.

5. Nhấn Xuất khẩu nếu muốn lưu báo cáo về máy để lưu trữ.

Lưu ýĐơn vị có thể thiết lập thêm các trường thông tin hiển thị trên Bảng kê chi tiết hóa đơn sử dụng theo nhu cầu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]