Bổ sung mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Bổ sung mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền

Bổ sung mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền

  1. Mục đích:
    Cho phép khởi tạo các mẫu biên lai thu phí, lệ phí có các thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền
  2. Chi tiết thay đổi:
    Từ phiên bản R19: Vào Đăng ký phát hành\Mẫu biên lai, nhấn Thêm mới, thực hiện chọn mẫu biên lai có số lượng, đơn giá, thành tiền:
    Nhấn Chọn mẫu để Thiết lập mẫu biên lai, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]