Bổ sung thêm cột Địa chỉ của khách hàng trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Bổ sung thêm cột Địa chỉ của khách hàng trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Bổ sung thêm cột Địa chỉ của khách hàng trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

1. Nôi dung

Bổ sung thêm cột Địa chỉ của khách hàng trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R26 Web: Trên báo cáo Bảng kê hóa đơn đã sử dụng không có thông tin địa chỉ khách hàng.

Từ phiên bản R26 Web trở đi: Phần mềm cải tiến, bổ sung thêm cột Địa chỉ của khách hàng trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng để giảm thời gian lập báo cáo.

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]