Bổ sung tính năng lọc danh sách Hóa đơn chưa thanh toán - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Bổ sung tính năng lọc danh sách Hóa đơn chưa thanh toán

Bổ sung tính năng lọc danh sách Hóa đơn chưa thanh toán

1. Nội dung

Bổ sung tính năng lọc danh sách Hóa đơn chưa thanh toán

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R26 Web: Phần mềm chỉ có tùy chọn lọc Tất cả hóa đơn (có hiển thị cột Tình trạng thanh toán) hoặc Danh sách Hóa đơn đã thanh toán

Từ phiên bản R26 Web trở đi: Phần mềm bổ sung tính năng lọc danh sách Hóa đơn chưa thanh toán để thuận tiện cho công tác quản lý của đơn vị.

  • Tại Tham số lọc bổ sung thêm tình trạng hóa đơn Chưa thanh toán.

 

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]