Bổ sung yêu cầu khách hàng xác nhận lại trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trong lần phát hành đầu tiên - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Bổ sung yêu cầu khách hàng xác nhận lại trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trong lần phát hành đầu tiên

Bổ sung yêu cầu khách hàng xác nhận lại trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trong lần phát hành đầu tiên

Từ phiên bản r21, Bổ sung yêu cầu khách hàng xác nhận lại trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trong lần phát hành đầu tiên.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]