Cải tiến cảnh báo khi thay đổi thông tin đơn vị - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến cảnh báo khi thay đổi thông tin đơn vị

Cải tiến cảnh báo khi thay đổi thông tin đơn vị

1. Nội dung

Cải tiến cảnh báo khi thay đổi thông tin đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R26 Web: Sau khi mẫu hóa đơn đã gửi cơ quan thuế và được phê duyệt, khách hàng vẫn vào thông tin đơn vị sửa lại các Tên đơn vị, Địa chỉ, Điện thoại, Số tài khoản… khiến cho thông tin trên hóa đơn vị bị khác so với mẫu hóa đơn đã được cơ quan thuế phê duyệt.

Từ phiên bản R26 Web trở đi: Chương trình cải tiến, sau khi mẫu hóa đơn đã gửi cơ quan thuế và được phê duyệt, nếu khách hàng vẫn vào thông tin đơn vị sửa lại các Tên đơn vị, Địa chỉ, Điện thoại, Số tài khoản…, khi lưu thông tin mới, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo: Việc thay đổi thông tin của đơn vị có thể dẫn đến thông tin trên hóa đơn khác với mẫu hóa đơn đã nộp cho cơ quan thuế và được phê duyệt. Bạn có muốn lưu không?

  • Nhấn , chương trình sẽ lưu thông tin vừa thay đổi.
  • Nhấn Không, chương trình vẫn lưu thông tin trước khi thay đổi.

 

 

 

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]