Cải tiến đăng nhập trường hợp thiết lập bảo mật 2 lớp cho phép lưu lại thông tin theo thiết bị - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến đăng nhập trường hợp thiết lập bảo mật 2 lớp cho phép lưu lại thông tin theo thiết bị

Cải tiến đăng nhập trường hợp thiết lập bảo mật 2 lớp cho phép lưu lại thông tin theo thiết bị

1. Nội dung

Cải tiến đăng nhập trường hợp thiết lập bảo mật 2 lớp cho phép lưu lại thông tin theo thiết bị
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R24 Web: Mỗi lần đăng nhập MEINVOICE với tài khoản MISA ID có thiết lập bảo mật 2 lớp, chương trình đều hiển thị giao diện nhập mã xác thực 2 lớp.
Từ phiên bản R24 Web trở đi: Khi đăng nhập MEINVOICE với tài khoản MISAID thiết lập bảo mật 2 lớp => Tại bước nhập mã xác thực 2 bước bổ sung thêm check “Không hỏi lại trên máy tính này
  • Nếu NSD không check vào “Không hỏi lại trên máy tính này” thì mỗi lần đăng nhập đều hiển thị giao diện nhập mã xác thực 2 bước.
  • Nếu NSD check vào “Không hỏi lại trên máy tính này” thì từ lần đăng nhập sau sẽ không hiển thị bước nhập mã xác thực 2 bước nữa (nhập đúng mật khẩu thì sẽ đăng nhập được vào phần mềm)

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]