Cải tiến danh mục các loại phí, lệ phí cho phép người sử dụng khai báo loại phí, lệ phí chi tiết và tỷ lệ trích sử dụng - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Cải tiến danh mục các loại phí, lệ phí cho phép người sử dụng khai báo loại phí, lệ phí chi tiết và tỷ lệ trích sử dụng

Cải tiến danh mục các loại phí, lệ phí cho phép người sử dụng khai báo loại phí, lệ phí chi tiết và tỷ lệ trích sử dụng

 1. Mục đích:
  Cho phép NSD khai báo được các loại phí, lệ phí chi tiết tại danh mục loại phí, lệ phí và tỷ lệ trích sử dụng của đơn vị.
 2. Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R18: Chương trình cho phép NSD khai báo loại phí, lệ phí chi tiết. Cụ thể như sau:
  2.1. Vào phân hệ Danh mục\Loại phí, lệ phí, nhấn Thêm mới để khai báo loại phí, lệ phí chi tiết của loại phí, lệ phí cha của nó:
  2.2. Khai báo tỷ lệ trích sử dụng của loại phí, lệ phí:
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]