Cải tiến email gửi hóa đơn cho người mua - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến email gửi hóa đơn cho người mua

Cải tiến email gửi hóa đơn cho người mua

1. Nội dung

Cải tiến email gửi hóa đơn cho người mua trong trường hợp thiết lập gửi email qua Dịch vụ email của MISA.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R26 Web: MISA có hỗ trợ đơn vị bán hàng sử dụng Dịch vụ Email MISA để gửi hóa đơn cho người mua => khi đó các email mà người bán gửi hóa đơn cho người mua sẽ được gửi từ hệ thống của MISA (từ địa chỉ email: [email protected])

Dẫn đến bất cập: Khi người mua nhận được email gửi hóa đơn từ người bán, nếu phát sinh vướng mắc, người mua sẽ thực hiện reply lại email này và email sẽ được gửi đích danh đến địa chỉ [email protected]
=> Theo quy trình thiết lập tự động, khi có email gửi tới địa chỉ
[email protected], hệ thống mail MISA sẽ tự động gửi lại email cho người mua thông báo về các kênh tư vấn hỗ trợ của MISA.
=> Dẫn đến người mua của khách hàng lại liên hệ với MISA để được hỗ trợ, trong khi bản chất người mua đang cần phản hồi cho đơn vị xuất hóa đơn.

Từ phiên bản R26 Web trở đi: Chương trình cải tiến, Khi người bán thực hiện gửi hóa đơn cho người mua từ dịch vụ Email của MISA sẽ tự động hiển thị thêm dòng chữ: Chú ý: Đây là email tự động từ hệ thống, vui lòng không phản hồi (reply) lại email này.

 

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]