Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu đáp ứng 1 số trường thông tin đặc thù của SME - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu đáp ứng 1 số trường thông tin đặc thù của SME

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu đáp ứng 1 số trường thông tin đặc thù của SME

  1. Mục đích:
    Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu đáp ứng 1 số trường thông tin đặc thù của SME.
  2. Chi tiết thay đổi:
    Từ phiên bản R19: Cho phép người sử dụng có thể khởi tạo mẫu hóa đơn đáp ứng các trường thông tin đặc thù của SME như: Thời hạn thanh toán, Địa điểm giao hàng, Số lô, Hạn sử dụng. Cụ thể như sau:
    1. Vào Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm mới và chọn mẫu để thiết lập khởi tạo mẫu hóa đơn:
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]