Cải tiến giao diện lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến giao diện lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Cải tiến giao diện lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cải tiên giao diện lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, cho phép sửa lại một số thông tin theo yêu cầu của Tổng cục thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R19 Desktop trở đi: Chương trình cho phép NSD chủ động sửa lại nội dung trên Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử để đáp ứng yêu cầu của một số chi cục thuế.

  • Cho phép sửa lại tiêu đề của điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4.
  • Cho phép sửa lại nội dung tại mục 2.

Cập nhật 23/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]