Cải tiến giao diện nhập liệu đáp ứng mẫu hóa đơn bán hàng không có thông tin chi tiết hàng hóa, dịch vụ - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Cải tiến giao diện nhập liệu đáp ứng mẫu hóa đơn bán hàng không có thông tin chi tiết hàng hóa, dịch vụ

Cải tiến giao diện nhập liệu đáp ứng mẫu hóa đơn bán hàng không có thông tin chi tiết hàng hóa, dịch vụ

 1. Mục đích:
  Cho phép khởi tạo các mẫu hóa đơn bán hàng A5, mẫu cơ bản không có thông tin chi tiết hàng hóa.
 2. Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R18:
  2.1. Vào Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm mới, chọn khởi tạo mẫu hóa đơn bán hàng không có chi tiết hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  2.2.  Sau đó, thực hiện lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử đối với mẫu hóa đơn vừa khởi tạo.
  2.3. Vào danh sách Hóa đơn bán hàng, chọn Thêm mới. Tại giao diện lập hóa đơn, chọn mẫu hóa đơn bán hàng không có chi tiết hàng hóa.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]