Cải tiến luồng mua đáp ứng trường hợp mua MISA eSign > 3 năm - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến luồng mua đáp ứng trường hợp mua MISA eSign > 3 năm

Cải tiến luồng mua đáp ứng trường hợp mua MISA eSign > 3 năm

1. Nội dung

Cải tiến luồng mua đáp ứng trường hợp mua MISA eSign > 3 năm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25 Web: Chương trình chỉ đáp ứng trường hợp mua MISA eSign <=3 năm.

Từ phiên bản R25 Web trở đi: Chương trình cải tiến luồng mua, đáp ứng trường hợp mua MISA eSign > 3 năm.

Xem hướng dẫn chi tiết luồng mua tại đây.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]