Cải tiến Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử

Cải tiến Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cải tiến quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R29 Web trở đi: Chương trình cho phép NSD chủ động sửa lại nội dung trên Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử để đáp ứng yêu cầu của một số chi cục thuế.

  • Cho phép sửa lại tiêu đề của điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4.
  • Cho phép sửa lại nội dung tại mục 2.

  • Xem hướng dẫn lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử tại đây.
Cập nhật 06/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]