Cải tiến Thông báo phát hành hóa đơn cho phép thiết lập ẩn/hiện mục 7 khi in/xuất khẩu thông báo. - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến Thông báo phát hành hóa đơn cho phép thiết lập ẩn/hiện mục 7 khi in/xuất khẩu thông báo.

Cải tiến Thông báo phát hành hóa đơn cho phép thiết lập ẩn/hiện mục 7 khi in/xuất khẩu thông báo.

1. Mục đích.

Cải tiến thông báo phát hành hóa đơn cho phép thiết lập ẩn/hiện mục 7 khi in/xuất khẩu thông báo do 1 số cơ quan Thuế yêu cầu hiển thị kể cả trường hợp ngăn cách hàng nghìn là dấu chấm (.), hàng thập phân là dấu phẩy (,).

2. Chi tiết thay đổi.

Từ phiên bản R15: Cải tiến thông báo phát hành hóa đơn cho phép thiết lập ẩn/hiện mục 7 khi in/xuất khẩu thông báo do 1 số cơ quan Thuế yêu cầu hiển thị kể cả trường hợp ngăn cách hàng nghìn là dấu chấm (.), hàng thập phân là dấu phẩy (,). Chi tiết thay đổi như sau:

 

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]