Cải tiến tích chọn "Tự động tính số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế" để thành tiền sau thuế trên chứng từ bán hàng phải khớp với tổng tiền thanh toán để chuẩn hóa dữ liệu. - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến tích chọn “Tự động tính số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế” để thành tiền sau thuế trên chứng từ bán hàng phải khớp với tổng tiền thanh toán để chuẩn hóa dữ liệu.

Cải tiến tích chọn “Tự động tính số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế” để thành tiền sau thuế trên chứng từ bán hàng phải khớp với tổng tiền thanh toán để chuẩn hóa dữ liệu.

1. Mục đích

Chương trình cải tiến lại cách tính đơn giá, thành tiền khi tích Tự động tính số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế để thành tiền sau thuế trên chứng từ bán hàng phải khớp với tổng tiền thanh toán để chuẩn hóa dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R18: Chương trình cải tiến lại cách tính đơn giá, thành tiền khi tích Tự động tính số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế để thành tiền sau thuế trên chứng từ bán hàng phải khớp với tổng tiền thanh toán để chuẩn hóa dữ liệu.

Chi tiết thay đổi:

1. Vào Hệ thống/Tùy chọn, tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế, tích chọn Tính số lượng theo đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế.

2. Vào Hóa đơn bán hàng/Thêm mới, nhập đơn giá sau thuế, thành tiền sau thuế, thuế suất chương trình sẽ tự động tính đơn giá, thành tiền, tiền thuế. Và có Tổng tiền hàng= Thành tiền sau thuế.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]