Cải tiến tính năng xuất khẩu mẫu hóa đơn cho phép xuất khẩu đồng thời mẫu có chiết khấu và không có chiết khấu - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến tính năng xuất khẩu mẫu hóa đơn cho phép xuất khẩu đồng thời mẫu có chiết khấu và không có chiết khấu

Cải tiến tính năng xuất khẩu mẫu hóa đơn cho phép xuất khẩu đồng thời mẫu có chiết khấu và không có chiết khấu

1. Nội dung

Cải tiến tính năng xuất khẩu mẫu hóa đơn cho phép xuất khẩu đồng thời mẫu có chiết khấu và không có chiết khấu để nộp đầy đủ mẫu cho cơ quan thuế.

2. Chi tiết thay đổi

1. Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn, khi nhấn Xuất khẩu: cho phép NSD lựa chọn xuất khẩu các mẫu.

2. Khi Tải bộ hồ sơ nộp cho cơ quan thuế trên màn hình Bắt đầu sử dụng: Với mỗi mẫu hóa đơn, chương trình sẽ tải đồng thời Mẫu cơ bản (không có CK, ngoại tệ như hiện nay) và Mẫu cơ bản dạng chuyển đổi, Mẫu có chiết khấu, Mẫu ngoại tệ.

Lưu ý: Đối với biên lai:

      • Trên giao diện khởi tạo mẫu biên lai, khi nhấn Xuất khẩu: cho phép NSD lựa chọn xuất khẩu các mẫu: Mẫu cơ bản, Mẫu dạng chuyển đổi.
      • Khi tải bộ hồ sơ nộp cho cơ quan thuế trên màn hình bắt đầu sử dụng thì mỗi mẫu chương trình sẽ tải theo 2 định dạng: Mẫu cơ bản, Mẫu dạng chuyển đổi.

 

Cập nhật 25/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]