Thay đổi luồng mua hàng website để KH nhanh chóng mua được hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. 3. meInvoice.vn tích hợp
  5. Lịch sử phát triển sản phẩm
  6. R9
  7. Thay đổi luồng mua hàng website để KH nhanh chóng mua được hóa đơn điện tử

Thay đổi luồng mua hàng website để KH nhanh chóng mua được hóa đơn điện tử

1. Mục đích


Kể từ R9, luồng mua và luồng đăng ký gộp thành một giúp khách hàng chưa đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử có thể mua ngay được tài nguyên hóa đơn điện tử mà không cần thực hiện thêm bước đăng ký như phiên bản trước.


2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R8 về trước, để sử dụng được dịch vụ hóa đơn điện tử, khách hàng cần thực hiện đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử và đăng nhập vào app, sau đó mới có thể thực hiện được việc mua tài nguyên.
  • Từ phiên bản R9, việc đăng ký tài khoản và mua tài nguyên được gộp lại thành một luồng, giúp khách hàng có thể nhanh chóng mua được tài nguyên hóa đơn điện tử.
  • Xem hướng dẫn chi tiết các bước để mua dịch vụ hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn tại đây

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]