Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm kế toán LinkQ Accounting sang meInvoce - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm kế toán LinkQ Accounting sang meInvoce

Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm kế toán LinkQ Accounting sang meInvoce

1. Nội dung.

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu từ phần mềm kế toán LinkQ Accounting sang meInvoice sau khi kết nối phần mềm kế toán LinkQ Accounting với meInvoice.

2. Các bước thực hiện.

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.

4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý.

5. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu. Nhấn OK.

6. Hóa đơn được cập nhật hiển thị trên danh sách Hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.

3. Lưu ý:

Các chứng từ được lấy sang meInvoice bao gồm:

  • Chứng từ bán hàng.
  • Chứng từ trả lại hàng mua.

 

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]