Cập nhật dữ liệu từ phần mềm Fast sang meInvoice Desktop - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Cập nhật dữ liệu từ phần mềm Fast sang meInvoice Desktop

Cập nhật dữ liệu từ phần mềm Fast sang meInvoice Desktop

1. Nội dung

Hướng dẫn cập hóa đơn được lập từ phần mềm kế toán Fast sang meInvoice để phát hành.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.

Lưu ý:

   • Chỉ các chứng từ có trạng thái là Đã ghi sổ cái thì mới được tự động lấy sang phần mềm meInvoice.vn
   • Các chứng từ được tự động lấy sang phần mềm meInvoice.vn bao gồm: Hóa đơn bán hàngHóa đơn giảm giá hàng bán; Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác; Hóa đơn giảm giá dịch vụ; Xuất trả lại ncc.
   • Nếu sửa lại dữ liệu hóa đơn trên phần mềm Fast, thì cập nhật lại dữ liệu đã sửa sang meInvoice tương tự như trên.

4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật sang meInvoice, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay