Cập nhật hóa đơn phát hành từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cập nhật hóa đơn phát hành từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop

Cập nhật hóa đơn phát hành từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật hóa đơn phát hành từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Tiện ích, nhấn Cập nhật hóa đơn từ MISA meInvoice phiên bản Web.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật.

3. Danh sách hóa đơn trên meInvoice Desktop hiển thị hóa đơn vừa cập nhật.

Lưu ý: Chỉ lấy được những hóa đơn giá trị gia tăng/hóa đơn bán hàng/phiếu xuất kho mẫu cơ bản được phát hành trên meInvoice Web từ ngày 01/01/2021 xuống meInvoice Desktop.

Cập nhật 23/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]