Chấp nhận tên và địa chỉ nếu có sai sót - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Chấp nhận tên và địa chỉ nếu có sai sót

Chấp nhận tên và địa chỉ nếu có sai sót

1. Nội dung

Đối với những hóa đơn chỉ sai các nội dung có thể điều chỉnh như: tên, địa chỉ của người mua, người bán, chương trình cho phép chấp nhận các thông tin này, hóa đơn sau đó sẽ được cập nhật thành hóa đơn hợp lệ.

2. Các bước thực hiện

Ví dụ trường hợp sai địa chỉ người mua, thực hiện tương tự với trường hợp sai tên.

1. Đặt chuột tại thông tin sai, chọn Chấp nhận địa chỉ này.

  • Nếu chấp nhận thông tin sai cho tất cả các lần sau, nhấn , khi đó với những hóa đơn có địa chỉ này được chuyển vào chương trình những lần sau sẽ không cần thực hiện thao tác Chấp nhận địa chỉ mà hóa đơn sẽ được cập nhật thành hóa đơn hợp lệ luôn.
  • Nếu nhấn Không, những lần sau chương trình vẫn báo hóa đơn sai thông tin và phải thực hiện lại thao tác Chấp nhận địa chỉ.

2. Sau khi chấp nhận, chương trình sẽ cập nhật lại kết quả thông báo.

Đồng thời cập nhật lại trạng thái hóa đơn hợp lệ trên Danh sách hóa đơn.

Lưu ý: Có thể tra cứu lại lịch sử chấp nhận các thông tin.

Cập nhật 03/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]