Cho phép cập nhật mẫu hóa đơn lên cloud khi KH sử dụng MISA SME.NET 2017 tạo mẫu trùng với mẫu đã tồn tại trên cloud - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cho phép cập nhật mẫu hóa đơn lên cloud khi KH sử dụng MISA SME.NET 2017 tạo mẫu trùng với mẫu đã tồn tại trên cloud

Cho phép cập nhật mẫu hóa đơn lên cloud khi KH sử dụng MISA SME.NET 2017 tạo mẫu trùng với mẫu đã tồn tại trên cloud

  1. Mục đích:
    Cho phép cập nhật mẫu hóa đơn lên cloud khi KH sử dụng MISA SME.NET 2017 tạo mẫu trùng với mẫu đã tồn tại trên cloud.
  2. Chi tiết thay đổi:

Trước phiên bản R20: Khách hàng sử dụng MISA SME.NET 2017 khởi tạo mẫu hóa đơn, sau đó phát sinh sai sót nên xóa mẫu hóa đơn đi để khởi tạo lại. Nhưng mẫu chỉ bị xóa dưới MISA SME.NET 2017 chứ không bị xóa trên hệ thống của Hóa đơn diện tử. Dẫn đến khi khách hàng khởi tạo 1 mẫu mới cùng mẫu số, ký hiệu thì mẫu hóa đơn không được đẩy lên hệ thống của Hóa đơn diện tử do bị trùng với mẫu đã có.
Khách hàng khi phát hành hóa đơn thì hóa đơn vẫn hiển thị theo mẫu cũ nên phản hồi lỗi và phải gọi đến MISA để được hỗ trợ

Từ phiên bản R20: Cho phép cập nhật mẫu hóa đơn lên cloud khi KH sử dụng MISA SME.NET 2017 tạo mẫu trùng với mẫu đã tồn tại trên cloud.

Chi tiết thay đổi :

  1. Vào Hệ thống/Tùy chọn, bổ sung tùy chọn Ghi đè mẫu hóa đơn bị trùng khi khởi tạo mẫu trên phần mềm SME
  2. Check chọn tùy chọn này thì khi người dùng sử dụng MISA SME.NET 2017 khởi tạo mẫu hóa đơn, sau đó phát sinh sai sót nên xóa mẫu hóa đơn đi để khởi tạo lại, trên hệ thống của Hóa đơn điện tử sẽ cập nhật theo mẫu được khởi tạo mới nhất.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]