Cho phép đăng ký lại dữ liệu trong trường hợp không có file sao lưu trên bộ cài nhiều người dùng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cho phép đăng ký lại dữ liệu trong trường hợp không có file sao lưu trên bộ cài nhiều người dùng

Cho phép đăng ký lại dữ liệu trong trường hợp không có file sao lưu trên bộ cài nhiều người dùng

1. Nội dung

Trước đây, trên phần mềm chỉ cho phép phục hồi lại dữ liệu sao lưu. Từ phiên bản r15.4, chương trình cải tiến: cho phép khách hàng sử dụng bộ cài nhiều người dùng có thể đăng ký lại dữ liệu từ file dữ liệu gốc (không có file sao lưu) định dạng .mdf

2. Hướng dẫn trên phần mềm

(Thực hiện tương tự như thực hện phục hồi dữ liệu sao lưu, tại bước chọn tệp phục hồi thì chọn tệp dữ liệu gốc)

1. Vào menu Tệp\chọn Phục hồi.

2. Chương trình hiển thị thông báo như sau\nhấn Yes.

3. Nhấn vào biểu tượng

để chọn tệp dữ liệu gốc có định dạng .mdf.

5. Nhấn Phục hồi. Chương trình hiển thị thông báo phục hồi thành công và sẽ thay thế dữ liệu đang có bằng dữ liệu được chọn.

Trước đây, trên phần mềm chỉ cho phép phục hồi lại dữ liệu sao lưu. Từ phiên bản r15.4, chương trình cải tiến: cho phép khách hàng sử dụng bộ cài nhiều người dùng có thể đăng ký lại dữ liệu từ file dữ liệu gốc (không có file sao lưu) định dạng .mdf

 

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]