Cho phép hủy hóa đơn chưa phát hành trên danh sách tra soát  - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cho phép hủy hóa đơn chưa phát hành trên danh sách tra soát 

Cho phép hủy hóa đơn chưa phát hành trên danh sách tra soát 

1. Nội dung

Cải tiến Thông báo hủy hóa đơn cho phép hủy hóa đơn đã cấp số nhưng chưa phát hành.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R29 Web: Chương trình chưa cho phép hủy các hóa đơn chưa phát hành trên danh sách tra soát.

Từ phiên bản R29 Web trở đi: Chương trình cho phép hủy các hóa đơn chưa phát hành trên danh sách tra soát.

Thực hiện hủy hóa đơn đã cấp số nhưng chưa phát hành như sau:

1. Kiểm tra danh sách hóa đơn đã cấp số nhưng chưa phát hành.

2. Khi lập thông báo hủy hóa đơn, cho phép sửa thông tin Từ sốđến số.

  • Việc hủy các hóa đơn chưa phát hành trên danh sách tra soát thực hiện tương tự như hủy các hóa đơn đã phát hành. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Khi phát hành 1 hóa đơn đã thông báo hủy trên danh sách tra soát, chương trình hiển thị thông báo như sau:

  •  Khi phát hành nhiều hóa đơn trên danh sách tra soát thì chương trình tự động loại bỏ hóa đơn  đã thông báo hủy trên danh sách hóa đơn phát hành.

Cập nhật 26/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]