Cho phép khách hàng nhập Lý do điều chỉnh dạng nhiều dòng trên Biên bản điều chỉnh Hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cho phép khách hàng nhập Lý do điều chỉnh dạng nhiều dòng trên Biên bản điều chỉnh Hóa đơn

Cho phép khách hàng nhập Lý do điều chỉnh dạng nhiều dòng trên Biên bản điều chỉnh Hóa đơn

1. Nội dung

Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, cho phép khách hàng nhập lý do điều chỉnh dạng nhiều dòng.

2. Chi tiết thay đổi

Hiện nay, khi lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn trên Meinvoice Web khách hàng nhập đầy đủ lý do điều chỉnh và trước điều chỉnh vào ô nhập lý do điều chỉnh (có cách xuống dòng). Tuy nhiên khi in thì trên biên bản lại hiển thị cả lý do điều chỉnh và điều chỉnh dạng một dòng, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Từ phiên bản r23 Web, khi lập Biên bản điều chỉnh trên bản Web thì phần Lý do điều chỉnh hiển thị được các thông tin cách dòng theo đúng format đã nhập.

  • Giao diện lập biên bản.

  • Khi In biên bản.

Lưu ý: Chức năng này có đáp ứng với biên bản hủy hóa đơn.

Cập nhật 25/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]