Cho phép lấy mẫu hóa đơn khách sạn khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Cho phép lấy mẫu hóa đơn khách sạn khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành

Cho phép lấy mẫu hóa đơn khách sạn khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành

1. Nội dung

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Khách sạn khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R19 Desktop: meInvoice Desktop chưa đáp ứng mẫu hóa đơn ngành Khách sạn

Từ phiên bản R19 Desktop trở đi: Chương trình cải tiến, cho phép lấy mẫu hóa đơn Khách sạn khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn Khách sạn trên MeInvoice Web.

1. Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm.

2. Chọn Thêm mẫu HĐĐT từ bộ mẫu có sẵn.

3. Chương trình hiển thị giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice Web. Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn Khách sạn.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn Khách sạn.
  • Tại mục Loại mẫu: Chọn Khách sạn.
  • Chọn mẫu hóa đơn Khách sạn trên danh sách.

 • Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như việc khởi tạo mẫu hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Thông báo phát hành mẫu hóa đơn Khách sạn. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Lấy mẫu hóa đơn Khách sạn được khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để phát hành.
 • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, nhấn Nạp.

 • Sau khi lấy mẫu hóa đơn Khách sạn khởi tạo trên Web xuống Desktop thành công, chương trình đồng thời tạo mã hàng trong danh mục hàng hóa.

3. Lập và phát hành mẫu hóa đơn ngành Khách sạn.
 • Vào mục Hóa đơn, nhấn Thêm mới, chọn Hóa đơn Khách sạn.
 • Khai báo chi tiết thông tin trên hóa đơn, nhấn Cất.

 • Nhấn Phát hành HĐ nếu muốn phát hành ngay. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

Lưu ý:

   • Đối với mẫu hóa đơn Khách sạn thông tin Tiền phí dịch vụ sẽ không hiển thị trên phần hàng hóa trên hóa đơn mà sẽ hiển thị 1 dòng riêng.

   • Đối với mẫu hóa đơn khách sạn không có thuế thu nhập đặc biệt thì sẽ không hiển thị Tiền thuế TNĐB trên giao diện lập hóa đơn. 
Cập nhật 26/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]