Cho phép người dùng có thể lọc các trường thông tin trước khi phát hành tại giao diện phát hành hóa đơn hàng loạt. - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cho phép người dùng có thể lọc các trường thông tin trước khi phát hành tại giao diện phát hành hóa đơn hàng loạt.

Cho phép người dùng có thể lọc các trường thông tin trước khi phát hành tại giao diện phát hành hóa đơn hàng loạt.

  1. Mục đích:

    Trên giao diện “Phát hành hóa đơn hàng loạt”, cho phép người dùng có thể lọc hóa đơn theo các trường thông tin giống như trên danh sách hóa đơn chưa phát hành để dễ tìm kiếm và lọc hóa đơn theo đúng tiêu chí mong muốn.

  2. Chi tiết thay đổi:

Từ phiên bản R15.3: Trên giao diện “Phát hành hóa đơn hàng loạt”, cho phép người dùng có thể lọc hóa đơn theo các trường thông tin giống như trên danh sách hóa đơn chưa phát hành.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]