Cho phép người sử dụng chọn dạng đuôi doc hoặc docx khi xuất khẩu ra Word - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Cho phép người sử dụng chọn dạng đuôi doc hoặc docx khi xuất khẩu ra Word

Cho phép người sử dụng chọn dạng đuôi doc hoặc docx khi xuất khẩu ra Word

 1. Mục đích:
  Cho phép người sử dụng chọn dạng đuôi doc hoặc docx khi xuất khẩu Mẫu hóa đơn/Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử/Thông báo phát hành hóa đơn ra Word
 2. Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R18: Khi thực hiện xuất khẩu ra file Word, chương trình cho phép tích chọn dạng file đuôi doc hoặc docx muốn tải về, cụ thể như sau:
  2.1. Vào Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn:
  – Nhấn Thêm mới: Tại giao diện Thiết lập mẫu hóa đơn, nhấn Xuất khẩu\Word.
  – Tại danh sách Mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu hóa đơn: chọn Xuất khẩu\Word.
  2.2. Vào Đăng ký phát hành\Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:
  – Nhấn Thêm mới: Tại giao diện lập quyết định, nhấn Xuất khẩu\Word.
  – Tại danh sách quyết định, nhấn Xuất khẩu\Word.
  2.3. Vào Đăng ký phát hành\Thông báo phát hành hóa đơn:
  – Nhấn Thêm mới: Tại giao diện lập thông báo phát hành hóa đơn, nhấn Xuất khẩu\Word.
  – Tại danh sách thông báo phát hành, nhấn Xuất khẩu\Word.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]