Làm thế nào để theo dõi được cả loại phí cấp 2, cấp 3 trên biên lai - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để theo dõi được cả loại phí cấp 2, cấp 3 trên biên lai

Làm thế nào để theo dõi được cả loại phí cấp 2, cấp 3 trên biên lai

1. Nội dung 

Hướng dẫn khởi tạo mẫu biên lai không in sẵn mệnh giá hiển thị được cả loại phí, lệ phí cấp 2, cấp 3 để thể hiện được cụ thể nội dung nghiệp vụ phát sinh của biên lai, đồng thời hiển thị được tên loại phí, lệ phí cấp 2 theo đúng tiểu mục quy định.

2. Các bước thực hiện

Đối với biên lai nhiều loại phí.

Đối với biên lai 1 loại phí.

 

Cập nhật 06/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]