Chuyển vé giấy - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Chuyển vé giấy

Chuyển vé giấy

1. Nội dung

Cho phép chuyển đổi vé điện tử đã phát hành thành vé giấy dùng phục vụ công tác quản lý theo nhu cầu của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

Chuyển từng vé điện tử thành vé giấy

1. Vào mục Vé đã xuất, chọn vé cần chuyển thành vé giấy, nhấn Chuyển thành vé giấy.

2. Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.

3. Có thể xem vé trước khi chuyển thành vé giấy bằng cách nhấn Biểu tượng hình mắt.

4. Nhấn Chuyển đổi, chương trình hiển thị vé chuyển đổi từ vé điện tử.

Chuyển cùng lúc hàng loạt vé thành vé giấy.

1. Vào mục Vé đã xuất, tích chọn hàng loạt vé cần chuyển thành vé giấy, nhấn Chuyển thành vé giấy.

2. Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.

3. Có thể xem vé trước khi chuyển thành vé giấy bằng cách nhấn Xem tất cả vé.

4. Nhấn Chuyển đổi, chương trình hiển thị vé chuyển đổi từ vé điện tử.

  • Nhấn biểu tượng mũi để xem từng vé chuyển đổi.

Lưu ý: Có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm vé cần chuyển đổi.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]