Đăng ký tài khoản MISA ID - HELP MEINVOICE

Đăng ký tài khoản MISA ID

1. Khai báo thông tin Đăng ký tài khoản.
2. Nhấn Đăng ký.

3. Nhập Mã xác nhận được gửi đến Số điện thoại hoặc Email vừa nhập ở trên.
4. Nhấn Xác nhận.

5. Sau khi đăng ký xong, sử dụng tài khoản MISA ID là Số điện thoại/EmailMật khẩu để khai báo ở trên để đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice.

Cập nhật 05/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]