(Desktop) Cập nhật luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Desktop) Cập nhật luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

(Desktop) Cập nhật luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

1. Nội dung

Cải tiến luồng yêu cầu xác nhận thỏa thuận dịch vụ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20.1 Desktop:

1. Khi người dùng không có vai trò quản trị đăng nhập vào phần mềm mà trên dữ liệu chưa xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ lần đầu, chương trình vẫn cho phép làm việc bình thường.

2. Khi có thay đổi nội dung thỏa thuận sử dụng dịch vụ, cho phép NSD có vai trò quản trị đóng thỏa thuận để tiếp tục làm việc trong 10 ngày, từ ngày thứ 11 sẽ bắt buộc xác nhận thỏa thuận mới được phép tiếp tục làm việc.

Từ phiên bản R20.1 Desktop (phát hành ngày 09/12/2020) trở đi:

1. Khi người dùng không có vai trò quản trị đăng nhập vào phần mềm mà trên dữ liệu chưa xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ lần đầu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Và vẫn cho phép người dùng đóng thỏa thuận sử dụng dịch vụ để làm việc.

2. Khi có thay đổi nội dung thỏa thuận sử dụng dịch vụ, cho phép NSD đóng thỏa thuận để tiếp tục làm việc trong 30 ngày, nếu sau 30 ngày chưa xác nhận thì lần tiếp theo người dùng có vai trò quản trị đăng nhập vào thì bắt buộc phải xác nhận mới có thể làm việc tiếp (người dùng ko có vai trò quản trị vẫn làm việc bình thường)

3. Khi NSD xem lại thỏa thuận sử dụng, trên thỏa thuận sẽ có thêm thông tin Email, Số điện thoại của người xác nhận.

Xem chi tiết hướng dẫn các bước xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại đây.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]