(Desktop) Khi đăng nhập máy trạm, chương trình hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không đúng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Desktop) Khi đăng nhập máy trạm, chương trình hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không đúng

(Desktop) Khi đăng nhập máy trạm, chương trình hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không đúng

1. Hiện trạng

Khi đăng nhập máy trạm, chương trình hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không đúng nhưng đăng nhập máy chủ và MISA MEINVOICE phiên bản Web bình thường.

2. Nguyên nhân

Do máy tính cài đặt máy trạm không tự thêm được Certificate xác nhận để kết nối với meInvoice.

3. Cách khắc phục tạm thời 

1. Trên máy tính cài đặt máy chủ tải Certificate theo link: http://ssl-ccp.godaddy.com/repository/gdroot-g2.crt

2. Nhấn chuột phải chọn Install Certificate

3. Nhấn Install Certificate\Next

4.Tích Palace…

5. Nhấn Browser\chọn Trusted Root certification Authorities\OK\Next\finish.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]