Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 với phần mềm Meinvoice desktop - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R10.1
  6. Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 với phần mềm Meinvoice desktop

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 với phần mềm Meinvoice desktop

1. Mục đích


Cho phép kế toán đang sử dụng
phần mềm MISA SME.NET 2015 có thể lấy dữ liệu từ phần mềm MISA SME.NET 2015 sang
MeInvoice Desktop giúp cho kế toán thuận tiện trong việc xuất
hóa đơn điện tử.


2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R10.1: Cho phép kế toán đang sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 có thể lấy dữ liệu từ phần mềm MISA SME.NET 2015 sang MeInvoice Desktop giúp cho kế toán thuận tiện trong việc xuất hóa đơn điện tử.

Chi tiết xem tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]