Cho phép người dùng xem ở meInvoice Desktop sẽ phải hiển thị đúng mẫu mà NSD đã khởi tạo ở SME - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R10
  6. Cho phép người dùng xem ở meInvoice Desktop sẽ phải hiển thị đúng mẫu mà NSD đã khởi tạo ở SME

Cho phép người dùng xem ở meInvoice Desktop sẽ phải hiển thị đúng mẫu mà NSD đã khởi tạo ở SME

1. Mục đích

Cho phép người dùng xem các mẫu hóa đơn được khởi tạo trên SME theo đúng mẫu người dùng đã khởi tạo.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R10: Cho phép người dùng xem các mẫu hóa đơn được khởi tạo trên SME theo đúng mẫu người dùng đã khởi tạo.
Giả sử, để người dùng sử dụng mẫu của SME ở meinvoice desktop thì người dùng làm như sau:
– Vào phần mềm SME để khởi tạo mẫu hóa đơn và lập thông báo phát hành:

– Đăng nhập vào phần mềm meInvoice desktop, lập hóa đơn và thực hiện phát hành hóa đơn theo mẫu đã khởi tạo ở SME.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]