Sửa lại câu thông báo Không tìm thấy chứng thư số thì bấm vào đây để KH dễ dàng thực hiện - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Sửa lại câu thông báo Không tìm thấy chứng thư số thì bấm vào đây để KH dễ dàng thực hiện

Sửa lại câu thông báo Không tìm thấy chứng thư số thì bấm vào đây để KH dễ dàng thực hiện

1. Mục đích

Sửa lại câu thông báo “Không tìm thấy chứng thư số thì bấm vào
đây” và có hướng dẫn ngay trên phần mềm để khách hàng tự thực hiện sửa luôn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Sửa lại câu thông báo “Không tìm thấy chứng thư số thì bấm vào
đây” và có hướng dẫn ngay trên phần mềm để khách hàng tự thực hiện sửa luôn.

Giả sử khách hàng thực hiện phát hành và chương trình không tìm thấy chứng thư số thì hiển thị hướng dẫn cho khách hàng tự xử lý luôn

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]