Kết nối phần mềm kế toán SMAT - HELP MEINVOICE

Kết nối phần mềm kế toán SMAT

1. Mục đích

Cho phép kế toán đang sử dụng phần mềm SMAT có thể lấy dữ liệu từ phần mềm SMAT sang MeInvoice Desktop giúp cho kế toán thuận tiện trong việc xuất hóa đơn điện tử.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R13: Cho phép kế toán đang sử dụng phần mềm SMAT có thể lấy dữ liệu từ phần mềm SMAT sang MeInvoice Desktop giúp cho kế toán thuận tiện trong việc xuất hóa đơn điện tử.

Chi tiết xem tại đây.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]